מחשבון משכנתא - חישוב משכנתא

נא הזיזו את הסליידים המתאימים בכל פרמטר לקבלת הערך הרצוי. מחשבון המשכנתא יעבד את הנתונים ויציג את הסכום החודשי לתשלום (בקירוב). חישוב המשכנתא נעשה באמצעות נוסחה ייחודית המחשבת את יתרת התשלום החודשי בתוספת הריבית הקבועה. באפשרותכם לעדכן את ערך הריבית בהתאם לנתונים שקיבלתם מסוכן המשכנתאות שלכם.

* ערך ההחזר החודשי היוצא כפלט ממחשבון המשכנתא הינו משוער ובכל מקרה אין להסתמך על המידע הקיים באתר. מחשבון המשכנתא לרבות חישוב המשכנתא המוצג נועד אך ורק לצורכי הערכה ודוגמה, את חישוב ההחזר החודשי המדוייק ניתן לברר עם בנק המשכנתאות או כל גוף אחר המעניק הלוואת משכנתא ארוכת טווח.

פיתוח המחשבון בוצע על ידי חברת דרונט | ביטוח משכנתא | חישוב משכנתא